Aanmelden nieuw lid

Ja, ik meld mij aan als nieuw lid van de HoHaRunners! Ik ben ermee bekend dat de contributie van €20,00 per kwartaal bedraagt en dat deze aan het begin van elk kalenderkwartaal per automatische incasso wordt afgeboekt t.l.v. mijn rekening. De hiervoor noodszakelijke machtiging ontvang ik na aanmelding via de penningmeester van de vereniging. Het inschrijfgeld bedraagt €5,00

Het inschrijfgeld (€5,00) plus de verschuldigde contributie tot aan het volgende kalenderkwartaal (€6,50 per maand of een gedeelte hiervan) heb ik vandaag overgeboekt naar iban-nummer NL02RABO0330596098 t.n.v. HoHaRunners